Έλεγχοι προόδου

Η παραλαβή των ελέγχων επίδοσης για τους μαθητές των τάξεων Α και Β γίνεται από την Πέμπτη 24/6/2021 έως και τη Δευτέρα 28/6/2021 και τις ώρες 5.30 έως 9.30.
Για τους μαθητές της Γ τάξης η παραλαβή των ελέγχων επίδοσης θα γίνει μαζί με την επίδοση των πτυχίων και απολυτηρίων σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί.

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης