Παραλαβή πτυχίων και απολυτηρίων της Δ! τάξης

Η παραλαβή πτυχίων και απολυτηρίων της Δ! τάξης της σχολικής χρονιάς 2017-18 μπορεί να γίνει κάθε μέρα 17:45 έως 21:30 μέχρι 29/6/2018 .
Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η παραλαβή μπορεί να γίνει κάθε Τετάρτη 9:00 έως 14:00 αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση και ταυτότητα.

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης