Ολοκλήρωση του προγράμματος ERASMUS 2024


Με χαρά ανακοινώνουμε την ολοκλήρωση της φετινής συμμετοχής του σχολείου μας  στο εκπαιδευτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα " ERASMUS+ KA122-VET-8795E547 " που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα, Πορτογαλία.
Η συμμετοχή περιελάμβανε δύο ροές μαθητών. Η πρώτη απευθύνονταν στις ειδικότητες των Ηλεκτρολόγων - Ηλεκτρονικών - Μηχανολόγων και Πληροφορικής με αντικείμενο  την εκπαίδευση σε καινοτόμα συστήματα αυτοματισμού (KNX) για την κατασκευή Έξυπνων-Πράσινων κτιρίων και η δεύτερη στις ειδικότητες των τομέων Οικονομίας & Διοίκησης με θεματική τη βελτίωση του Πράσινου Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος στα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Το πρόγραμμα αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για μαθητές και εκπαιδευτικούς να επεκτείνουν τις γνώσεις τους, να αφομοιώσουν ιδέες και πρακτικές σε υλοποιήσιμα projects σε μια διαφορετική ευρωπαϊκή χώρα καθώς και να εμβαθύνουν στην κατανόηση του πολυπολιτισμικού περιβάλλοντος όπως αυτό της Πορτογαλίας.
Η εμπειρία αυτή ενίσχυσε τη συνειδητοποίηση της σημασίας της διαπολιτισμικής λειτουργίας, της αλληλοκατανόησης και της συνεργασίας, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των μαθητών μας και προωθώντας την ανάπτυξη ενός ανοιχτού και ανεκτικού πνεύματος.
Η συμμετοχή μας σε αυτό το πρόγραμμα αντανακλά τη στρατηγική επιδίωξη του σχολείου μας για την παροχή εμπλουτισμένης και ποικίλης εκπαιδευτικής εμπειρίας προς τους μαθητές μας, επιτρέποντάς τους να αναπτύξουν κριτική σκέψη, διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη ζωή και την επαγγελματική τους επιτυχία.

(δ.τ.)

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης