Διεύθυνση

 Διευθυντής

    Περικλής Φυλάκης (ΠΕ 12.05 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ, PhD,Msc)


Υποδιευθυντές

    Καραπέδη Όλγα (ΠΕ0401 Φυσικός) (Αναπληρώτρια Διευθύντρια)
    Φράγκου Ειρήνη (ΠΕ1807 Ιατρικών Εργαστηρίων)

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης