Διεύθυνση

 Διευθύντρια

  •  Ιωάννα Ναζλίδου (ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων)


Υποδιευθυντές

  •  Φράγκου Ειρήνη (ΠΕ1807 Ιατρικών Εργαστηρίων) (Αναπληρώτρια Διευθύντρια)
  •  Δερματάς Αντώνιος (ΠΕ02 Φιλόλογος)

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης