Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας

    Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
    Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας
    Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.
Προοπτικές Απασχόλησης :-)

    Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός σε:
    Εγκαταστάσεις βιομηχανικής και επαγγελματικής ψύξης και σε εγκαταστάσεις κεντρικού και βιομηχανικού αερισμού και κλιματισμού.
    Εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής οικιακών και επαγγελματικών ψυγείων και ψυκτικών εγκαταστάσεων.
    Εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή τόσο τοπικών κλιματιστικών μονάδων όσο και κεντρικών κλιματιστικών εγκαταστάσεων.
    Εγκατάσταση και συντήρηση εφαρμογών φυσικού αερίου.

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης