Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας

    Αναγνωρίζει, διαβάζει, κατασκευάζει και ελέγχει – με βάση τις κατάλληλες οδηγίες – απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα, που αποτελούν τμήμα ευρύτερων ηλεκτρονικών διατάξεων, χρησιμοποιώντας αναλογικά και ψηφιακά εξαρτήματα καθώς και διατάξεις μηχανουργικής τεχνολογίας.
    Ελέγχει και συντηρεί ηλεκτρονικές οικιακές και καταναλωτικού χαρακτήρα συσκευές. Επίσης ανιχνεύει και επισκευάζει τις βλάβες τους.
    Τοποθετεί, ρυθμίζει, ελέγχει, συντηρεί και επισκευάζει εγκαταστάσεις κεραιών επίγειας ή και δορυφορικής λήψης κατόπιν οδηγιών.
    Μπορεί να εργαστεί σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς στην παραγωγή και μετάδοση του ραδιοτηλεοπτικού σήματος.
    Συντάσσει οικονομικές και τεχνικές εκθέσεις εφόσον του ζητηθεί.


Προοπτικές Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

    Βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης (όπως στερεοφωνικών συστημάτων, τηλεοράσεων, δεκτών ραδιοφωνίας, τηλεφωνίας κ.α.
    Εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής ή κα εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών (επίγειων ή/και δορυφορικών) τηλεόρασης.
    Σε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων πάσης φύσεως.
    Σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς.
    ε εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης