Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας:

    εκδίδει, συγκεντρώνει, ελέγχει και κωδικοποιεί τα παραστατικά του λογιστηρίου της Οικονομικής μονάδας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ
    παρακολουθεί την κίνηση λογαριασμών των πελατών
    φροντίζει να εισπράττει λογαριασμούς και να εξοφλεί οφειλές
    διεκπεραιώνει τραπεζικές εργασίες καθώς και εργασίες σχετικές με τα ασφαλιστικά ταμεία
    παρακολουθεί τα αποθέματα διαφόρων αγαθών
    συμμετέχει στη διενέργεια απογραφής και στην κατάρτιση προϋπολογισμού της οικονομικής μονάδας
    συντάσσει, δακτυλογραφεί και διεκπεραιώνει αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα
    ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα-
    οργανώνει και διεκπεραιώνει συσκέψεις, ταξίδια, συναντήσεις και συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών-
    συγκεντρώνει οικονομικές πληροφορίες από όλα τα τμήματα
    διεκπεραιώνει δραστηριότητες δημοσίων σχέσεωνΠροοπτικές Απασχόλησης   :-)

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

    Οικονομικές υπηρεσίες Υπουργείων
    Τράπεζες
    Ιδιωτικές εταιρείες
    Λογιστικά γραφεία
    Χρηματιστηριακά γραφεία
    Ασφαλιστικά ταμεία
    ως υπάλληλος διοικητικών υπηρεσιών γενικών καθηκόντων

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης