Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Ο απόφοιτος της ειδικότητας:


    Σχεδιάζει αρχιτεκτονικά σχέδια καθώς και αναπτύγματα οπλισμών φερόντων στοιχείων ενός κτιρίου.
    Χρησιμοποιεί τα όργανα της τοπογραφίας για εμβαδομέτρηση και αποτύπωση ενός οικοπέδου – περιοχής .
    Εξοικειωθεί με την κατασκευή ξυλοτύπων  και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στα φέροντα στοιχεία της κατασκευής .
    Εκτελεί προσμετρήσεις και επιμετρήσεις υλικών και εργασιών για τον προϋπολογισμό του έργου.
    Γνωρίζει τα δικαιολογητικά και την σύνταξη τους για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας .
    Υπολογίζει απλές ασκήσεις αντοχής φερόντων στοιχείων της κατασκευής.
    Σχεδιάζει μέσω Η/Υ αρχιτεκτονικά σχέδια.
    Αποτυπώνει και εμβαδομετρά γήπεδα.
    Πραγματοποιεί την μελέτη και εγκατάσταση παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης .

 


Προοπτικές Απασχόλησης :

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως:

    Τεχνίτης – εργοδηγός σε έργα πολιτικού μηχανικού
    Ελεγκτής ποιοτικού ελέγχου κατασκευών.
    Εκτιμητής κόστους.
    Σχεδιαστής
    Τεχνίτης τοπογραφίας και χαρτογράφησης περιοχών.
    Εργαζόμενος γενικών καθηκόντων στις κατασκευές.
    Εργαζόμενος στο εθνικό κτηματολόγιο.

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης