Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Ο Τομέας Πληροφορικής των ΕΠΑΛ έχει στόχο να προσφέρει στους μαθητές σύγχρονες γνώσεις συμβατές με την αγορά εργασίας, που θα μπορούν να δίνουν στον απόφοιτο την ικανότητα να παρακολουθεί τις εξελίξεις της Πληροφορικής, να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και να διεκδικεί με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μια θέση στον επαγγελματικό χώρο.
Το σχολείο μας διαθέτει σύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής με ποσοτική και ποιοτική επάρκεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Όλα τα εργαστήρια διαθέτουν βιντεοπροβολέα και πρόσβαση σε Τοπικό Δίκτυο και Ευρυζωνική Σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Ο απόφοιτος της ειδικότητας είναι αρμόδιος για...
    Διαχείριση εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών απλού τοπικού δικτύου υπολογιστών:
    Ανάπτυξη απλών εφαρμογών λογισμικού, Διαδικτύου και πολυμέσων
    Εγκατάσταση και υποστήριξη εξοπλισμού και υπηρεσιών απλού τοπικού δικτύου υπολογιστών
    Εγκατάσταση, υποστήριξη και αναβάθμιση εφαρμογών λογισμικού
    Προώθηση-πώληση δικτυακού εξοπλισμού, δικτυακών υπηρεσιών και προϊόντων λογισμικού

Προοπτικές Απασχόληση
Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί:
    Στην  Τεχνική Υποστήριξη Δικτύων Υπολογιστών
    Στην  Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού
    Στη Διαχείριση Τοποθεσίας στον Παγκόσμιο Ιστό, σαν webmaster

  Ειδικότερα μπορεί να εργασθεί:
    Σε Επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
    Σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Μονάδες Κατάρτισης κ.λ.π. που έχουν υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό
    Σε Επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, εγκαθιστούν, πωλούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
    Σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Ιδρύματα, Μονάδες Κατάρτισης κ.λ.π. που έχουν υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό

Πιο αναλύτικα οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε:
  Εταιρείες Πληροφορικής
  Εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού
  Εταιρείες Μηχανογράφησης
  Εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών Πολυμέσων
  Εταιρείες κατασκευής Ιστοσελίδων
  Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν προϊόντα Πληροφορικής
  Επιχειρήσεις που πωλούν προϊόντα Πληροφορικής
  Επιχειρήσεις, Υπουργεία, και Οργανισμούς, που υποστηρίζονται από τμήματα πληροφορικής
  Τράπεζες, Εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ξενοδοχεία, Βιομηχανικές και Εμπορικές Επιχειρήσεις,που υποστηρίζονται από τμήματα πληροφορικής
  Εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας
  Εταιρίες παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου
  Εταιρίες εγκατάστασης και υποστήριξης hardware
  Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για εμπορικούς σκοπούς
  Καταστήματα Η/Υ
  ως Ελεύθερος επαγγελματίας.

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης