Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Ο απόφοιτος της ειδικότητας

    Ακολουθεί τις τεχνικές οδηγίες και τις προδιαγραφές του μελετητή και του κατασκευαστή.
    Εφαρμόζει τους κανονισμούς ασφαλείας
    Χρησιμοποιεί σωστά τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.


Προοπτικές Απασχόλησης :

    Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ή μισθωτός σε:
    Εγκατάσταση και συντήρηση εφαρμογών φυσικού αερίου.

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης