Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)
> Ασχολείται με την οργάνωση και τον έλεγχο των βασικών λειτουργιών της αλυσίδας εφοδιασμού με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Με την εφαρμογή των logistics επιτυγχάνεται ο συντονισμός ανάμεσα στις υπηρεσίες μεταφοράς, διανομής, συσκευασίας, κοστολόγησης και αποθήκευσης του προϊόντος. Τα logistics είναι ένα σύστημα ελέγχου ροής υλικών και πληροφοριών που εξασφαλίζει τη βέλτιστη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και τελικά την ικανοποίηση του πελάτη.
> Μαθαίνει τα μέρη, τις δυνατότητες, τη ροή, τις τιμές και γενικότερα όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας.
> Τον τρόπο οργάνωσης των επιχειρήσεων σχετικά με τις προμήθειες, την παραγωγή και την εξυπηρέτηση των πελατών.
> Ειδικεύεσαι στους τρόπους και τα μέσα που σου χρειάζονται για την εκτέλεση των καθηκόντων σου.

Μπορεί να εργαστεί σε:
> Σε επιχειρήσεις εξαγωγικές, εισαγωγικές, μεταφορικές, ιδίως διεθνών μεταφορών
> Επιχειρήσεις με υπηρεσίες αποθήκευσης και διακίνησης (αλυσίδες super markets, οικιακού εξοπλισμού, ναυτιλιακές εταιρίες, κ.λ.π.).
Σημειώνεται ότι, για τη συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχει μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης