Πανελλαδικές εξετάσεις: Ενημερωτικό υλικό

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (εγκύκλιος)
για να την κατεβάσετε πατήστε εδώΔημοσίευση νέας ΚΥΑ σχετικά με τη διαδικασία διαπίστωσης σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (25-6-2019)
Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η με αριθμό Φ.153/146145/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3557/Β’/2019) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας που αφορά στην ένταξη νέων παθήσεων στο σχετικό Πίνακα για την εισαγωγή υποψηφίων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Με βάση τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, θα συγκροτηθούν εκτάκτως δύο Επταμελείς Επιτροπές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προκειμένου να δοθεί η  δυνατότητα στους υποψήφιους των νέων παθήσεων με κωδικούς από 65 έως 80, να υποβάλουν αίτηση. Στη συνέχεια, εφόσον αποκτήσουν Πιστοποιητικό Διαπίστωσης της Πάθησης σύμφωνα με το επικαιροποιημένο νομικό πλαίσιο, θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ 358/Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, οι υποψήφιοι θα χρειαστεί να καταθέσουν, εντός τριών ημερών, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Το ΦΕΚ της νέας ΚΥΑ
για να το κατεβάσετε πατήστε εδώΕγκύκλιος σχετικά με τη διαδικασία διαπίστωσης νέων σοβαρών παθήσεων υποψηφίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (26-09-2019)
Στην περίπτωση που δεν εμφανίζετε κάνετε ανανέωση ή μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ


Πληροφορίες για τις εξετάσεις της σχολικής χρονιάς 2018-19

Όλοι οι μαθητές της Δ΄ τάξης σχολικού έτους 2018-19 που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάστηκαν σε τέσσερα μαθήματα (Γλώσσα, Μαθηματικά και δύο μαθήματα ειδικότητας) σε κοινά θέματα με τους μαθητές των πρωινών ΕΠΑΛ.
1. Οι μαθητές που πήραν απολυτήριο και πτυχίο είχαν δύο επιλογές
Α. Να συναγωνιστούν μόνο με μαθητές Εσπερινών ΕΠΑΛ για ποσοστό 1% των θέσεων
Β. Να συναγωνιστούν με μαθητές όλων των ΕΠΑΛ (μαζί πρωϊνά και εσπερινά) για το 5% ή 10% των θέσεων.
2. Οι μαθητές που πήραν μόνοι πτυχίο (απαλλαγμένοι από μαθήματα γενικής παιδείας) είχαν μία επιλογή
 Να συναγωνιστούν με μαθητές όλων των ΕΠΑΛ (μαζί πρωϊνά και εσπερινά) για το 5% ή 10% των θέσεων.

Κατά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού όλοι οι μαθητές δηλώνουν σχολές σχετικές με την ειδικότητα τους.

Ενημερωτικό Υλικό

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Στην περίπτωση που δεν εμφανίζετε κάνετε ανανέωση ή μπορείτε να το κατεβάσετε εδώΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ.2019

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζετε κάνετε ανανέωση ή μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ


ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ.2019

Στην περίπτωση που δεν εμφανίζετε κάνετε ανανέωση ή μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ


ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ.2019
Στην περίπτωση που δεν εμφανίζετε κάνετε ανανέωση ή μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης