Ευρωπαϊκό Προγράμμα Teachers4Europe


Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teachers4Europe ( 2015-16) που ανέλαβε η καθηγήτρια Παυλίδου Ιωάννα ΠΕ06 με το τμήμα Υπαλλήλων Οικονομίας & Διοίκησης στον Τουρισμό της Δ’ τάξης του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης παρουσιάστηκε το πρόγραμμα τους με τίτλο: Ταξιδεύοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση «Η τουριστική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης