Εκλογές μαθητικών συμβουλιών

Μετάθεση ημερομηνίας εκλογών
Επειδή η Πέμπτη 15/10/2020 είναι ημέρα απεργίας, αν και στο σχολείο ερχόμαστε κανονικά, δεν θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη 15μελούς μαθητικού συμβουλίου.
Οι εκλογές μετατίθενται για την Τρίτη 20/10/2020.

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης