Πρόσκληση για συμμετοχή σε μεταπτυχιακή έρευνα

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική" του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η κ. Μαρία Θεοφιλίδου διεξάγει την διπλωματική της έρευνα με θέμα " Οι στρατηγικές διαχείρισης επαγγελματικής αναποφασιστικότητας των μαθητών εσπερινών ΕΠΑΛ σε συνάρτηση με τα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητα τους".
Για τους σκοπούς της έρευνας είναι αναγκαίο να συγκεντρωθούν ερευνητικά ερωτηματολόγια που θα επιδοθούν σε ενήλικες μαθητές εσπερινών ΕΠΑΛ του νομού Θεσσαλονίκης.
Για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα εξασφαλιστεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων του δείγματος.
Όσοι μαθητές του σχολείου ενδιαφέρονται μπορούν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο

Το ερωτηματολόγιο: https://forms.gle/WEQb4e7BFmB22qtAA 

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης