Ενημέρωση μαθητών και γονέων για το πρόγραμμα ERASMUS+


Κωδικός αριθμός προγράμματος Erasmus+ : KA122-VET-8795E547
Τίτλος : Συμβάλλοντας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ροή 1η : Εκπαίδευση σε σύγχρονα καινοτόμα συστήματα αυτοματισμού για την κατασκευή Έξυπνων - Πράσινων κτιρίων.
Ροή 2η : Μελέτη προκλήσεων και λύσεων για βελτίωση του Πράσινου Περιβαλλοντικού αποτυπώματος στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Διευθύντρια : Ιωάννα Ναζλίδου.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας : Ναζλίδου Ιωάννα. Για την 1η Ροή : Λευθερούδης Θεόδωρος. Για την 2η Ροή : Σμυρναίος Χρήστος.

Ως σύγχρονος εκπαιδευτικός οργανισμός το σχολείο μας έχει ανάγκη να στηρίξει το πρόγραμμα σπουδών του με βάση τις Ευρωπαϊκές επιρροές. Οφείλει να συμβαδίζει με τις εξελίξεις και με την τρέχουσα κατάσταση στην Ευρώπη. Οι στόχοι μας μέσα από αυτό το πρόγραμμα όσον αφορά τους μαθητές μας είναι η αποτροπή του κινδύνου της ανεργίας, η δυνατότητα της εύρεση νέας θέσης εργασίας, της αλλαγής ή της βελτίωσης της υπάρχουσας. Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς μας είναι η βελτίωση της τεχνολογικής γνώσης αλλά και η προσαρμογή του υπάρχοντος μοντέλου διδασκαλίας στοχευόμενο στην εκπαίδευση ενηλίκων. Όλα αυτά θα συμβάλουν στην βελτίωση του οργανισμού μας.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί, όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, επιθυμούν διεθνοποίηση του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν έτσι ώστε να υπάρχει εξέλιξη της Ευρωπαϊκής προοπτικής των μαθητών τους. Γι’ αυτό το λόγο, είναι επιτακτική η ανάγκη ανανέωσης της ευρωπαϊκής μας διάστασης για κατάρτιση σε νέα σύγχρονα αντικείμενα καθώς και συνεργασίας με οργανισμούς, επιχειρήσεις και εταιρείες του ευρωπαϊκού χώρου που έχουν σημαντική εμπειρία στα αντικείμενα με το οποία ασχολούμαστε. Αυτό συνεπάγεται γνωριμία με νέες ιδέες και πρακτικές, αφομοίωση όλων των νέων τεχνικών εξελίξεων και απόκτηση νέων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας. Μετά από αυτό το πρόγραμμα κινητικότητας, θα υπάρξει μεταφορά νέας γνώσης, μεθόδων διδασκαλίας και τεχνολογικών εξελίξεων στο σχολείο.
Για την επίτευξη των ανωτέρω το σχολείο μας επιθυμεί να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία μιας διαφορετικής εξειδίκευσης, βασισμένη σε Ευρωπαϊκά πρότυπα. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι μετά από πολλές προσπάθειες του σχολείου μας, εγκρίθηκε η συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ με δύο ροές μαθητών προς την χώρα της Πορτογαλίας και πιο συγκεκριμένα στην Λισαβόνα. Η Πορτογαλία επιλέχθηκε διότι διαθέτει τεχνογνωσία και εταιρείες αναγνωρισμένες για τα επιτεύγματα τους στα αντίστοιχα τεχνολογικά πεδία και θα προσδώσουν επιπλέον προστιθέμενη αξία στις κινητικότητες.
Η πρώτη ροή αφορά 12 μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές του τομέα «Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού», «Πληροφορικής» και «Μηχανολογίας» και η δεύτερη ροή αφορά 12 μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές των τομέων "Οικονομίας -Διοίκησης" και "Πληροφορικής". Οι κινητικότητες σχεδιάζονται να πραγματοποιηθούν το διάστημα 6 Απριλίου 2024 έως 21 Απριλίου 2024 και να διαρκέσουν δύο εβδομάδες. Θα περιλαμβάνουν θεωρητικά εκπαιδευτικά σεμινάρια και εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς, επισκέψεις σε επιχειρήσεις καθώς και πολιτιστικές δραστηριότητες και επισκέψεις σε μουσεία και σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Οι μαθητές μας θα ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον τομέα της αυτόματης ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων μέσω συστημάτων KNX και για τις εξελίξεις στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποκτώντας τεχνογνωσία σε πληροφοριακά συστήματα και νέες απαιτήσεις των Logistics στη Πράσινη Βιωσιμότητα.
Το σχολείο μας επέλεξε να συνεργαστεί με την Ε.P.D.-European Projects Development, εταιρεία ανάπτυξης ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η συγκεκριμένη εταιρεία έχει συνεργαστεί με σημαντικό αριθμό σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Οι σχετικές συστάσεις αναφέρουν επαγγελματισμό και λειτουργική ποιότητα σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των προγραμμάτων, διασφαλίζοντας συνεργασίες με διακεκριμένους φορείς ενδιαφέροντος. Ο Φορέας Υποδοχής είναι Πορτογαλική εταιρεία με έδρα τη Λισαβόνα. Υπό την ευθύνη του έχει αναλάβει του όλο το φάσμα της υλοποίησης, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες, ενώ παράλληλα φροντίζει για την σωστή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του κάθε Σχεδίου Ευρωπαϊκής Κινητικότητας. Ο φορέας υποδοχής θα αναλάβει τα εξής:
• Οργάνωση και συντονισμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
• Οργάνωση και συντονισμό των εκπαιδευτικών σεμιναρίων
• Οργάνωση και συντονισμό της διαμονής
• Οργάνωση και συντονισμό των εσωτερικών μετακινήσεων
• Εύρεση των κατάλληλων επιχειρήσεων για την θεωρητική και τεχνική εκπαίδευση των συμμετεχόντων
• Εύρεση των κατάλληλων επιχειρήσεων για την τοποθέτηση των συμμετεχόντων
• Οργάνωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται στο πρόγραμμα των συμμετεχόντων
• Έκδοση πιστοποιητικών Εuropass - Κινητικότητας
• Διοικητική υποστήριξη σε όλα τα στάδια του σχεδίου κινητικότητας
• Τελική έκθεση και διαμόρφωση του υλικού διάδοσης αποτελεσμάτων.

Προσκαλούμε τους μαθητές της Γ’ τάξης των ειδικοτήτων :
• Ηλεκτρολογίας
• Ηλεκτρονικής
• Πληροφορικής
• Μηχανολογίας
• Οικονομίας – Διοίκησης
στην ενημέρωση σχετικά με το παραπάνω πρόγραμμα που θα διεξαχθεί στο αμφιθέατρο του σχολείου μας τη Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2023 στο πρώτο διάλλειμα στις 18:50.

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης