Ασφάλεια στο διαδίκτυο: Ενημερωτικό υλικό

Πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

 Προτείνεται  οι μαθητές να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας www.cyberkid.gov.gr με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους.

 

 Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται κάνετε ανανέωση ή μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

  

 Στην περίπτωση που δεν εμφανίζεται κάνετε ανανέωση ή μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

  

 

 

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης