Μαθητεία 2017-18

(Αιτήσεις από 4/10/17 ~ 13/10/17)

Παράταση μέχρι 13/10/17

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας για τις αιτήσεις των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. σε τμήματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας έως τις 13 Οκτωβρίου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Οδηγίες :

    Επιλέγετε ένα από τα σχολεία στα οποία θα λειτουργήσει η ειδικότητα σας (περιλαμβάνεται μέσα στην εγκύκλιο)
    Επικοινωνείτε με το σχολείο και υποβάλετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:                                    
A) Φωτοαντίγραφα των:
    1. Απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ (ή παλαιότερων ισότιμων τίτλων)
    2. Πτυχίου ΕΠΑΛ
    3. Ταυτότητας
    4. Αποδεικτικού ΑΜΚΑ
    5. Αποδεικτικού ΑΦΜ
B) Υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο 2 μέσα στην εγκύκλιο)

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης