Τεχνικός Αυτοματισμού

Ο απόφοιτος της ειδικότητας

    Συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ περιφερειακών συσκευών και Δικτύων.
    Προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ,  περιφερειακών και Δικτύων.
    Εγκαθιστά δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών.
    Ασχολείται με τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών και δικτύων (λειτουργικά συστήματα, αυτοματισμοί γραφείου, εγκατάσταση πακέτων κ.α.
    Χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του διαδικτύου.

Προοπτικές Απασχόλησης

 Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί σε:

    Βιομηχανία ή Βιοτεχνία ή Εταιρεία Συναρμολόγησης Η/Υ.
    Τεχνική Εταιρεία ή Συνεργείο Εγκατάστασης Συστημάτων Η/Υ και Δικτύων.
    Τεχνική Εταιρεία Εγκατάστασης Δομημένων Καλωδιώσεων για Δίκτυα Η/Υ.
    Υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχής Υπηρεσιών του Διαδικτύου (Internet).
    Καταστήματα πώλησης Η/Υ και Δικτυακών Προϊόντων.
    Σε Τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα που ασχολούνται με την Συντήρηση και Επισκευή Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων.

© 2017-18 Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης